Safata de canadelles

Categoria
Objectes artístics
Fitxa

Classificació Genèrica: Orfebreria
Matèria: Argent
Data Execució: 1850-1900

Descripció

Safata ovalada de canadelles d’argent de perfil mixtilini. El peu està constituït per una peanya llisa també
ovalada seguida d’un quart de bocell que forma el fons de la safata. A la vora, diferents medallons
repussats es van alternant. En uns hi ha rostres de querubins alats i en els altres formes trilobulades.
Entremig motius pseudovegetals també repussats. A l’interior de la safata hi trobem un suport per la
campana completament motllurat i llis i dos suports per les canadelles, formats per una rodella llisa i tres
peus que volen imitar traceria gòtica.