Animació litúrgica

El servei litúrgic inclou més d’una vintena de persones i no actua com a grup unificat. L’actuació dels seus membres permet la correcta celebració dels actes litúrgics. En formen part: els lectors, repartidors de la comunió, organistes i directors de cant, grup de guitarres, decoració, sagristans i distribuïdora dels fulls i pregàries.

Fitxa

 

Responsable:

Vicenç Devesa i Rubèn Junquera

 

Contacte:

vdevesa@lasalle.cat i rubenjunquera@gmail.com