Calze

Categoria
Objectes artístics
Fitxa

Classificació Genèrica: Orfebreria
Matèria: Argent
Data Execució: 1940-1960

Descripció

Calze d’argent de planta circular. La base s’inicia amb una peanya vertical llisa seguida d’una copada
decorada amb un relleu irregular que dóna efecte d’empedrat. La mateixa decoració es repeteix a la
copa, hemisfèrica amb una nança circular a cada cantó. El vas és daurat.