Història

blank

blank

blank

El nucli antic de Roda era, a inicis de l’Edat Mitjana, a l’actual poblat de l’Esquerda. En aquest indret tenim proves que hi havia l’Església Parroquial dedicada a Sant Pere, almenys des del 927. Aquesta església es manté com a parròquia fins a la seva destrucció a causa dels enfrontaments entre bàndols nobiliaris, l’any 1314.

 

A partir d’aquell moment les funcions parroquials les assumeix la Capella de Santa Maria del Cap del Pont (situada en el lloc de la Parròquia actual), on s’instal·la també un altar dedicat Sant Pere. Aquesta Capella va assolir ja al cap de pocs anys la denominació d’Església Parroquial de Roda. Durant molts anys es plantejarà la necessitat d’ampliar el temple parroquial, desestimada ja la reconstrucció a la zona de l’Esquerda. No serà fins el segle XVIII quan arribarà la construcció d’un nou edifici que sigui la nova Parròquia de Sant Pere de Roda, a l’indret actual.

Cronologia

 

1768 Es posa la primera pedra del que seria l’edifici de l’església actual.
1782 Inauguració del temple actual.
1893 Coronament de la total restauració i benedicció de dues campanes.
1936 Incendi de la Parròquia arrel de l’esclat de la Guerra Civil. Destrucció d’imatges i objectes sagrats, i de l’arxiu parroquial.
1941 Inauguració del temple parroquial reconstruït.
1942 Consagració de l’altar major actual amb el seu baldaquí. Col•locació de la gran campana actual.
1943 Inauguració per Nadal dels altars laterals del temple, que es van revestint els anys següents de les imatges dels sants.
1953 Es col·loca la darrera d’aquestes imatges laterals, la de Sant Antoni Maria Claret.
1973-77 Diverses reformes importants del temple que signifiquen l’adequació de l’edifici als nous temps: Pintura de tot l’interior, col•locació del mosaic, substitució dels bancs antics per altres de nous, restauració de la façana, calefacció i porta d’entrada.
1992-93 Col·locació de vitralls als finestrals de l’església parroquial i d’una nova campana.