Lloança

Les persones del grup Lloança són les encarregades de vetllar per l’ornamentació, neteja i pulcritud tant de l’església parroquial com de la capella de la Mare de Déu del Sòl del Pont. Amb aquesta seva tasca fan que quan estem a l’església per pregar o celebrar l’Eucaristia ens hi trobem bé. Podem dir que fan aquest servei amb molta disponibilitat i discreció. El grup està format per força voluntàries. Cadascuna segons la seva tasca va un dia o un altre a la parròquia, en grup, en parella o sola; algunes col·laboren des de casa.