Sant Miquel de la Guàrdia

blank

blank

blank

Aquesta capella es troba situada en el terme de Les Masies de Roda, i està documentada en el mateix indret des del segle XI. Un nucli de població en aquest indret està documentat ja almenys al segle X. Sembla clar que ja en aquells moments inicials la capella tenia el reconeixement com a parròquia. Seria a partir del segle XIV que apareixeria com a sufragània de la Parròquia de Sant Pere de Roda.

 

De l’edifici medieval no en queda cap vestigi. Tot sembla indicar que era una planta d’arrel romànica que es va mantenir fins al segle XVIII. En aquell moment, va caldre adequar l’edifici perquè amenaçaven ruïna, tant l’església com el campanar. Aprofitant el bon moment econòmic de finals del segle XVIII es va fer una reforma integral, datada el 1786, que va comportar que no quedessin vestigis de la construcció anterior.

 

Durant la Guerra Civil (1936-1939) hi va haver algunes destrosses a les imatges i als bancs de la capella. A mitjan segle XX, es va modificar el conjunt pel trasllat del cementiri que envoltava l’església a un indret proper, a l’altra banda del camí veïnal. Durant el 2010, l’Ajuntament de Les Masies de Roda i la Parròquia van realitzar una rehabilitació de la part externa de l’edifici, i en va fer pintar l’interior.

 

L’edifici actual és d’una sola nau de planta rectangular, que té arcs torals i pilastres amb capitells d’inspiració clàssica. L’absis està orientat a l’est. El portal d’accés té un sol arc de circumferència de 60 graus d’obertura, bastit en pedra. Hi destaca la torre del campanar de planta quadrada i amb quatre finestrals allargats de mig punt.

 

En les imatges presents a l’església hi destaca, en l’altar, la de Sant Miquel, patró de la capella, que a sobre hi té una imatge de Sant Isidre, per l’especial vinculació de l’ermita amb el món agrari. A la part baixa del frontal, hi ha la imatge de la Verge. Als laterals, s’hi troba una imatge de la Verge del Carme, en una banda; i la de Sant Joan Baptista, a l’altra banda.

 

* Les dades han estat extretes de l’obra d’Irene Llop i Núria Sadurní: Les Masies de Roda i el patrimoni religiós. Ajuntament de les Masies de Roda, 2012.

Fitxa

 

Adreça:

Nucli del Vicenç de les Masies de Roda. s.n
Telèfon. 938 540 103

Horari de les celebracions eucarístiques:

El 29 de setembre a les 11h per la festa patronal o festa major. També s’hi celebra per Pasqua, per Pentacosta, el 15 d’agost, festa de la Mare de Déu, i per Nadal a les 12 h.