Revisió de Vida

És un grup de set persones, d’entre 30 i 45 anys, que fa set anys que es troben mensualment per revisar la seva vida a la llum de l’evangeli, amb el mètode de Revisió de Vida (veure, jutjar i actuar) que parteix d’un fet de vida d’algun dels membres, és llargament exposat i jutjat, és contemplat des de l’evangeli per acabar concretant-ho amb un compromís d’actuació. Pressuposa sinceritat i confiança entre els membres, ja que la pròpia vida i és amplament exposada sovint.

Responsable:

Sandra Costa

 

Contacte:

sandracosta.ub@gmail.com

 

Horari: 

Un dissabte al mes a determinar

Facebook

[fts facebook id=491148914396817 posts_displayed=page_only height=355px type=page]