Consell d’Economia

El Consell d’Economia vetlla per la viabilitat econòmica de la parròquia. Periòdicament elabora el pressupost anual i determina quines inversions caldrà fer durant el curs (obres de millora a l’església o als locals parroquials, reparacions urgents…), també controla els comptes de la parròquia. En acabar l’exercici anual presenta els comptes tant al Bisbat de Vic com a la comunitat parroquial. Entre els membres del Consell d’Economia hi ha persones amb coneixements de comptabilitat, gestió i obres.

Fitxa

 

Responsables:

Mn. Ramon Bufí

Ramon Isern

Jaume Orra

Rubèn Junquera

 

Contacte:

info@parroquiaroda.cat

 

Horari: 

Dues reunions anuals