Copó

Fitxa

Classificació Genèrica: Orfebreria
Matèria: Argent
Data Execució: 1944

Descripció

Copó d’argent de planta circular. La base s’inicia amb una petita peanya llisa lleugerament inclinada. La
resta de la base és gairebé plana, només aixecada al centre. Tota ella està decorada amb raïm cisellat.
A la part frontal un medalló circular punxonat on hi ha inscrita una creu patent amb un crismó a la
creuera. El peu s’inicia amb un cos lleugerament cònic i completament llis que dóna pas a un nus
cilíndric amb vàries creus cisellades. La copa és cònica, amb espigues de blat cisellades. La tapa és
còncava, amb dues motllures de reducció coronades per una creu tridimensional.