Custòdia

Fitxa

Classificació Genèrica: Orfebreria
Matèria: Argent, fusta, vidre, metall
Data Execució: 1875-1900

Descripció

Custòdia d’argent i metall de planta oval. La base s’inicia amb una alta peanya llisa sobre la qual hi ha un
cos en gola inversa decorat amb motius vegetals-geomètrics en relleu. Per sobre una copada llisa amb
tres aplics de fosa daurats: un amb la representació de l’anyell i dos amb pàmpols i espigues de blat. El
peu s’inicia amb un petit bocell seguit per una copada invertida llisa i un quart de bocell decorat amb
motius pseudovegetals. Una escòcia dóna pas a una gran esfera flanquejada per dues làmines en relleu
de fosa que representen dos àngels resant. Sobre l’esfera un pelicà en volum dóna sang a les seves tres
cries. L’ostensori és laminar, format per raigs rectilinis desiguals. Està centrat per un vericle circular i
daurat rodejat per vuit aplics daurats amb rostres de querubins alats.