Calze de Josep Bonada

Fitxa

Classificació Genèrica: Orfebreria
Matèria: Argent, vori
Data Execució: 1932

Descripció

Calze modern d’argent de planta circular. La base s’inicia amb un quart de bocell llis que dóna pas a una
gran copada que s’insereix directament al nus. Aquesta està decorada amb decoració incisa que forma
un medalló central on s’hi inscriu una creu patent amb un cercle a la creuera. Una banda amb una
inscripció recorre tota la base. El nus és de vori, aplatat i calat, amb la representació animal dels quatre
evangelistes. La copa és hemisfèrica i, al igual que la base, escamada.