Crismeres

Fitxa

Classificació Genèrica: Metall
Matèria: Metall Argentat
Data Execució: 1875-1925

Descripció

Crismeres amb caixa de metall argentat. La caixa, en forma de prisma, és completament llisa. La tapa
està subjectada a la caixa mitjançant dues frontisses a la part del darrera. A la part frontal una petita
tanca. La peça està coronada per una petita creu de fosa completament llisa. A la part interior hi ha dos
receptacles hemisfèrics amb tapa on s’hi posen els sants olis. A damunt de cada tapa una inicial
cisellada: “C” i “S”.