Rentamans

Categoria
Objectes artístics
Fitxa

Classificació Genèrica: Orfebreria
Matèria: Argent
Data Execució: 1850-1925

Descripció

Rentamans litúrgic d’argent iniciat amb una base de planta circular amb una gran escòcia llisa i continuat
per un recipient troncocònic amb una creu cisellada a la part davantera i una nança a la del darrera.