Hostier

Categoria
Objectes artístics
Fitxa

Classificació genèrica: Varis
Matèria: Metall, fusta
Data Execució: 1940-1960

Descripció

Màquina per tallar hòsties montada sobre una caixa amb un calaix on van a parar les hòsties quan ja han
estat troquelades.