Llevador dels censos al ciri pasqual

Categoria
Pergamins
Fitxa

Pergamí
[Segona meitat / final segle XIV- primera meitat /principi XV]

Transcripció

Llevador. Llevador dels censos al ciri pasqual i a la sagristia de l’església del Pont de Roda.

 

A. APR. Pergamí, 52. Original (835 x 300mm). Mal estat de conservació, amb la part superior rosegada i estripada, amb forats i la tinta poc visible. Al dors: “Aa”; “Carta hont esta continuat los masos de Roda antigament”.

 

B. ABEV. Llibre de importantísimas notas…, f. 7r, núm. 39-40-41. Regest en paper del segle XVII.