Censos de forment al rector de Roda

Categoria
Pergamins
Fitxa

Pergamí
1472

Transcripció

Llevador. Llevador dels masos de la parròquia de Roda, tant els habitats com els rònecs, que fan censos de forment al rector de Roda per serveis de menjar.

 

A. APR. Pergamí, 63. Original (305 x 815 mm). Té un estrip a la part superior i un forat que afecta a les línies 5-7 del document. La tinta de la part superior està lleugerament esvanida. Al dors: “Aa”; “Carta hont esta continuat los masos de Roda antigament”.

 

B. ABEV. Llibre de importantísimas notas…, f. 7r, núm. 39-40-41. Regest en paper del segle XVII