Testimoni de la Germana Maria Teresa Baurier a les misses dominicals

La Germana Maria Teresa Baurier, que fa més de 50 anys que ensenya a la Universitat de Los Ángeles i que ens visita de tant en tant, ens digué unes paraules a les misses de dissabte i diumenge passats, explicant la tasca que fa i oferint-nos un bon testimoniatge.

Tags: