Creu d’altar

Categoria
Objectes artístics
Fitxa

Classificació Genèrica: Metall
Matèria: Metall
Data Execució: 1900-1930

Descripció

Creu d’altar amb els braços amples lateralment reticulats. A cada braç decoració incisa al voltant d’una
sanefa aplicada formada per cossos hemisfèrics i romboïdals. A la creuera una figura de fosa de Crist
crucificat, clavat a la creu amb tres claus, vestit únicament amb un perizonium i amb el cap recolzat
sobre la seva espatlla dreta. Per sobre del seu cap un nimbe amb un crismó ocupa tota la creuera,
delimitada per un espai quadrat. Per sobre de Crist s’hi pot llegir la inscripció INRI.