Pica beneitera

Categoria
Objectes artístics
Fitxa

Classificació Genèrica: Escultura
Matèria: Pedra
Data Execució: 1900-1950

Descripció

Pica beneitera ubicada a l’entrada dreta del cancell de l’església parroquial de Sant Pere de Roda de Ter.
El peu està format per una escòcia i un fust cilíndric completament llis. La pica és lleugerament cònica,
amb una banda amb relleus enllaçats a la part superior.