Preparació Assamblea

Són quatre grups escollits pel Consell Pastoral que es troben per anar preparant cadascun d dels temes de l’assemblea que es farà a finals d’any. Els temes són: formació, litúrgia, compromís social i pastoral d’infants i adolescents. Cada grup està compost de 5 ó 6 persones que es reuneixen per presentar el seu treball al Consell: com està el tema a la comunitat parroquial ara, què s’hauria de modificar, què presentar a tota l’assemblea quan es reuneixi…