Acaben les obres a la façana de l’Església Parroquial

Les dues darreres setmanes de juliol s’ha fet una actuació a la façana de l’Església Parroquial que ha permès reparar la pedra per tal que no existís cap perill de despreniment.

Paral·lelament, s’ha aprofitar per repintar algunes parts de la façana que estaven més deteriorades.