L’Escola Verge del Sòl del Pont col·labora amb Bobog

Dimecres, dia 31, els alumnes de 6è van fer donació de 973`50 € per l’escola de Bobog, el que havien recollit a la Fira de Pont a Pont, en la parada on venien treballs artístics fets per ells mateixos durant el primer trimestre, dirigits pels seus mestres. Alhora van enviar a l’escola de Bobog un full amb totes les seves signatures amb un text i una foto de tots, esperant que els sigui contestat amb dibuixos fets pels pàrvuls d’allà. Una acció que mereix la felicitació dirigida a alumnes i mestres, ja que fa tres anys que la fan.
00escola
00escola1