La comunitat parroquial mostra una gran generositat envers Càritas de Roda

Cada any és més alt el balanç econòmic de Càritas, cada any són més les necessitats i cada any creix la generositat de la comunitat cristiana i de la comunitat civil de Roda i Les Masies. Es pot constatar en el balanç econòmic que es presenta la gran quantitat de donatius aportats, entre els quals no hi ha comptats els 15.000 ks. de patates, fruit també de donatius, ni els aliments donats, ni tampoc el miler d’hores de treball de la vintena de voluntaris.

balanç