Perolet

Fitxa

Classificació Genèrica: Orfebreria
Matèria: Argent
Data Execució: 1850-1925

Descripció

Perolet d’argent de planta circular. La base s’inicia amb una peanya llisa seguida d’un quart de bocell
invers i una copada. La part principal del perol està decorada amb relleus pseudofoliars, motiu que
recorda molt a la decoració imperial. La resta del perol és completament llisa, amb diverses motllures.
Una nansa en espiral està subjecte a banda i banda del perol i permet agafar-lo.