El Pont. Nova publicació mensual en vídeo feta des de la Parròquia de Roda

Durant el temps de confinament es van oferir vídeos setmanals des de la Parròquia per suplir en certa forma l’absència de celebracions a l’església. Els vídeos van ser molt ben acollits.

Ara que ja s’han reprès les celebracions presencials, amb les limitacions pròpies del moment, s’ha cregut oportú fer una publicació mensual de vídeo de caràcter una mica diferent. La publicació planteja des d’una òptica crítica cristiana temes d’actualitat, suggeriments per llegir i per visionar, i reflexions de diferents testimonis.

La primera publicació la podeu veure en aquest enllaç.

Tags: