Durant l’Advent presentem testimonis d’esperança a la nostra comunitat

L’Advent és temps d’esperança. Per això, en aquest temps d’Advent repassem diferents testimonis d’esperança a les celebracions de l’eucaristia de cada diumenge. Cada setmana l’escrit del Cap del Pont situa aquest testimoni. En els moments previs a la celebració es visualitza un petit vídeo sobre aquest exemple d’esperança, i una persona significativa d’aquest àmbit presenta el seu testimoni en l’homilia de la missa.

El primer diumenge d’Advent hem presentant com a testimoni d’esperança la cooperació de la nostra parròquia amb el Camerun. L’Ester Busquets i la Maria Dot del grup d’Agermanament Roda-Bobog van presentar el seu testimoni a les celebracions comunitàries.

Podeu visualitzar el vídeo d’aquest testimoni d’esperança a l’enllaç següent:

Vídeo I Diumenge d’Advent: Testimonis d’esperança

00llibre

Tags: