Creació a la Parròquia d’una comissió d’experts sobre el COVID19

El Consell Parroquial en la reunió de dimarts, dia 13 d’octubre, després de deu mesos de no reunir-se, valorà la tasca dels diferents grups de la parròquia i acordà com a decisió més destacada crear una Comissió d’experts, composta d’una metgessa, una infermera, un director d’escola i el responsable d’una empresa d’inserció laboral, que és qui valorarà com s’han d’organitzar cadascun dels actes que depenen de la comunitat parroquial tenint present la pandèmia.

Tags: