Celebració de la Pregària de vespres a la Parròquia

Divendres, dia 10, a les 8, una vintena de persones es trobaren a fer la pregària de vespres, la pregària oficial de l’Església que es fa a totes les comunitats religioses, i que també fan molts cristians particularment. Consisteix en el recitat d’uns quant salms, en la lectura de la Paraula i en algunes peticions, tot acompanyat pel cant. És la tercera vegada que s’ha fet durant el curs. Els assistents reclamaven que es repetís més sovint especialment en els temps litúrgics forts.

Tags: