Acaba el segon curs de competència en llengua catalana per a dones nouvingudes

 

Durant aquesta primavera s’ha repetit l’experiència iniciada el curs anterior de portar a terme un curs  de  llengua oral de petit format,  adreçat a persones adultes nouvingudes, dones exclusivament en aquest cas, que no tenen la competència lingüística en llengua catalana necessària per a desenvolupar de manera autònoma les activitats pròpies de la vida quotidiana i les relacions socials.

És fruit  de la col·laboració  entre Càritas Roda i els Serveis socials de l’Ajuntament i es realitza gràcies a  la participació de la Borsa de Voluntariat de Roda de Ter; un grup de quatre dones voluntàries que porten a terme les sessions de classe i un equip de coordinació i suport de tres dones que prepara els materials, coordina els grups , substitueix les mentores en cas de necessitat i supervisa i avalua el programa.

Es pretén que les usuàries puguin  adquirir els coneixements bàsics de la llengua i la cultura catalanes per tal de millorar les competències comunicatives i poder relacionar-se correctament amb les persones del seu entorn: veïnat, treball, escola, serveis sanitaris, serveis socials, administració, espais de lleure i de relació.

S’han realitzat deu sessions dels mesos de març, abril i maig. Les sessions, d’una hora de durada, es realitzen durant l’horari escolar de la tarda, mentre la mainada és a escola. La cloenda  va ser un berenar a l’aire lliure, al marge esquerre del riu on vam compartir dolces especialitats dels pastissos fets per les mans de les usuàries, te, sucs, rialles i complicitats.

Com a valoració general, hem coincidit en considerar-lo molt positivament, tant l’assistència i compromís com la relació, coordinació i comunicació amb les mares, el grau de satisfacció personal de totes les implicades…

Pel que fa als resultats concrets obtinguts amb els dos cursos ens permeten valorar l’experiència positivament, amb molta diversitat de situacions com és diversa la situació de partida: de la vintena de dones participants, hi ha un grupet de mares joves  escolaritzades prèviament, que han adquirit un bon nivell comunicatiu i a més s’han iniciat en la llengua escrita. En aquests  casos, s’han assolit plenament els objectius i els proposem incorporar-se a cursos normalitzats, tal com preteníem en iniciar l’experiència.

Tanmateix, pel que fa a la majoria del grup, dones grans amb pocs contactes externs a la seva família i cercle d’amistats, es fa més difícil l’adquisició de la llengua, sobretot expressar-se amb català espontàniament, cosa que ens fa valorar la necessitat de continuar i ampliar l’abast del curs.

En aquest sentit, considerem de gran valor per a elles l’oportunitat de participar en aquesta i d’altres experiències que afavoreixin la relació amb la gen del poble i els donin oportunitats de conèixer, parlar i expressar-se i al mateix temps  de presentar les seves maneres de fer i de ser.

L’equip de coordinació i gestió:

Dolors Dot –Borsa de Voluntariat

Sílvia Rovira –Serveis Socials

Eva Boix – Càritas Roda

Helena Mínguez – Càritas Roda

Tags: