Presentació de la Memòria d’Agermanament sense fronteres

El 13 d’octubre va sortir publicada la Memòria d’Agermanament sense fronteres, molt renovada i atractiva, on hi consten tots els projectes, activitats, organització, balanç econòmic i el llistat d’ajuntaments, entitats i empreses col·laboradores. La parròquia i la Delegació d’Osona en són membres molt actius. La podeu trobar clicant aquí.

Tags: