Celebració de la confirmació d’un grup de joves de la Parròquia

Dissabte, dia 28, el bisbe confirmà tres nois i tres noies que feia dos anys que s`hi preparaven. Són joves de 15 anys, quatre dels quals han passat més de 10 anys al moviment infantil del Casalot i encara hi estan avui. El bisbe els regalà uns llibretons i la parròquia el llibre Imatges del Camerun.Veus del món, com a record.

Tags: