Càritas reflexiona sobre la seva identitat, independència i evolució

Dilluns, dia 29, 17 voluntaris de la vintena llarga que formen Càritas Roda es trobaren per reflexionar, fer formació, repensar Càritas. La identitat eclesial, la independència en les seves anàlisis i accions, els nous reptes, l’empoderament o treball que cuida el protagonisme dels que demanen ajuda…foren alguns dels temes tractats. En Joan Vera, coordinador de Càritas Diocesana fou qui féu una exposició clarificadora de tots aquests elements, que ocasionaren un debat animat amb els assistents i que evidencià la complexitat i importància d’aquesta tasca. El grup ho valorà demanant que es repetissin sessions semblants de tant en tant.
Tags: