Sant Salvador de Còdol

blank

blank

blank

Aquesta capella es troba al costat de la carretera que discorre cap a l’antiga colònia de Còdol Dret. Actualment, forma part de la propietat del Sangles Vell.

 

Sembla que els seus orígens s’han de buscar a inicis del segle XIX, com a capella privada del mas del Sangles (la Casa Nova del Sangles, avui inexistent) situada al mateix pla on es troba l’ermita de Sant Salvador. Cap a finals del segle XIX, esdevé l’església de referència dels habitants de la colònia fabril de Còdol Dret, i queda inclosa en la mateixa propietat de la colònia.

 

Durant la Guerra Civil, la capella va patir greus desperfectes que van ser reparats en l’etapa posterior per part de la societat propietària de la colònia industrial. El 1943 es va beneir el nou edifici, i així va esdevenir de nou el centre religiós de les celebracions de la colònia de Còdol Dret.

 

El tancament de la colònia, el 1964, a causa de la construcció del Pantà de Sau, va deixar l’ermita en situació d’abandonament. A partir del 1987, Josep Montmany, nou propietari de l’indret, n’impulsa la rehabilitació tant interna com externa de l’ermita. A partir de la iniciativa dels Amics de Sant Salvador, se’n va revitalitzar l’aplec anual.

 

L’edifici de l’ermita té una sola nau, amb una amplada de cinc metres i una llargada de dotze. Té un petit campanar construït amb pedres i maons. La portalada de l’ermita té un arc bastit de maons, com també els té el rosetó que hi ha a sobre. La sagristia queda adossada al mur nord de l’absis.

 

A l’interior de l’ermita, s’hi troben les imatges de Sant Salvador d’Horta, Sant Antoni Maria Claret (patró dels treballadors del tèxtil), Sant Juli i la Puríssima.

 

* Les dades han estat extretes de l’obra d’Irene Llop i Núria Sadurní: Les Masies de Roda i el patrimoni religiós. Ajuntament de les Masies de Roda, 2012.

Fitxa

 

Adreça:

Capella situada al costat esquerra de la carretera que va des del barri de les Cases Noves de Les Masies fins al Sanglas.

Horari de les celebracions eucarístiques:

S’hi celebra l’eucaristia per la festa se Sant Salvador, un diumenge de juliol.

bannercapdelpont