Revisió de Vida

És un grup de set persones, d’entre 30 i 45 anys, que fa set anys que es troben mensualment per revisar la seva vida a la llum de l’evangeli, amb el mètode de Revisió de Vida (veure, jutjar i actuar) que parteix d’un fet de vida d’algun dels membres, és llargament exposat i jutjat, és contemplat des de l’evangeli per acabar concretant-ho amb un compromís d’actuació. Pressuposa sinceritat i confiança entre els membres, ja que la pròpia vida i és amplament exposada sovint.

revisiovida

Responsable:

Sandra Costa

 

Contacte:

sandracosta.ub@gmail.com

 

Horari: 

Un dissabte al mes a determinar

Facebook

April 1st, 2018 at 7:20pm
5    View on Facebook
April 1st, 2018 at 7:19pm
1 2    View on Facebook
March 29th, 2018 at 10:34am
Bon Dijous Sant, tot recordant que molts no el tindran bo.
6 1    View on Facebook
March 19th, 2018 at 6:56pm
Festa dels 25 anys del Casalot
20    View on Facebook
March 4th, 2018 at 5:50pm
3    View on Facebook
bannercapdelpont